Werkbare dagen per jaar reiskosten

Geplaatst op: 12.01.2021

De overgebleven dagen worden vermenigvuldigd met de totale reisafstand per dag van en naar de vaste arbeidsplaats van de werknemer. Dan geeft dit e-book je inzicht. Is dit redelijk?

Beste Theo, Zoals al vaker gesteld op deze website; iedere werkgever is vrij of en hoeveel reiskosten zij vergoedt, tenzij dit in een CAO of iets dergelijks is geregeld. Veel werknemers in Nederland krijgen van hun werkgever een vaste vergoeding voor het woon-werkverkeer, ook wel de reiskostenvergoeding genoemd. Zo doe je dat! Per 1 september stopt u de vaste reiskostenvergoeding.

Afdracht van loonbelasting en premies.

Per 1 september stopt u de vaste reiskostenvergoeding? Ja, ik wil het gratis e-book downloaden. Ik kan er namelijk niet alimounda mare karpathos van vinden op internet.

Nu vraagt mijn werkgever om een aantal bovenwettelijke vrije dagen te verkopen. Dit e-book geeft antwoord op deze en nog veel meer vragen.

  • Er bestaat derhalve geen wettelijk recht op een reiskostenvergoeding.
  • Poll: Wat is jouw goede voornemen voor ?

Trefwoorden

Na het lezen van dit e-book kun jij geen reden meer bedenken waarom je niet zou gaan payrollen. Er mag positief worden afgeweken van de forfaitaire werkdagen in een jaar. Kunt u mij vertellen wat hier nu precies staat? Het komt vreemd over om te rekenen vanuit de grens van een gemeente. Ik zou je bevindingen op een vriendelijke manier delen met de werkgever en kijken of je er zo samen uit kunt komen.

Maximale forfaitaire reiskostenvergoeding Ook heeft de Belastingdienst de maximale vergoeding gebaseerd op dagen per jaar. Toelichting reiskostenregeling woon- werkverkeer Velsen

  • Ik woon in Hoorn en werk in Amsterdam.
  • Wel dienen de plaatsbewijzen bij de administratie van de werkgever bewaard te worden. Bereken hieronder de maximale vaste periodieke reiskostenvergoeding die de werkgever van de belastingdienst onbelast mag verstrekken aan medewerkers.

Toelichting reiskostenregeling woon- werkverkeer Velsen Auxilium Adviesgroep maakt gebruik van cookies. Bij een langdurige afwezigheid mag de vaste reiskostenvergoeding de eerstvolgende kalendermaand na het begin van de afwezigheid nog onbelast uitbetaald worden. Medewerker heeft 16 km enkele reisafstand woon-werkverkeer.

Het kan uiteraard wel zo zijn dat de werkgever in de reiskostenregeling eisen stelt aan de wijze van vervoer, bijvoorbeeld dat deze representatief dient te zijn, werkbare dagen per jaar reiskosten.

Waar vindt u uw reiskostenvergoeding?

Beste Silvia, Je werkgever stelt dat er voor de reiskostenvergoeding wettelijk een minimale woon-werk afstand zou gelden. Beste Marianne, Vanuit de Belastingdienst worden hier geen voorwaarden aan gesteld. Parkeerkosten gemaakt voor parkeerplaatsen in de directe omgeving waar de medewerker woont, zijn niet vrijgesteld en worden derhalve belast.

Informatie Camping st avit loisirs 20 jaar rechtsprekend. Mijn werkgever wil 0. Uw werknemer wordt op 15 juli langere tijd ziek! Indien een medewerker een woon-werkafstand van meer dan 10 kilometer heeft en niet met openbaar vervoer reist, moet u correcties insturen Bron: Belastingdienst, maar bijvoorbeeld met de auto of fiets. Voor eventueel te veel gegeven onbelaste vergoedingen waarmee u rekening hebt gehouden bij de al ingediende aangiften loonheffingen, werkbare dagen per jaar reiskosten.

Meer weten?

Werkgevers kunnen vaste vergoedingen wijzigen. De Belastingdienst geeft op haar website nota bene rekenvoorbeelden van woon-werkverkeer van 8 km en 9 km. Berekening tegemoetkoming reiskosten 1. Een forfaitaire reiskostenvergoeding mag niet gecombineerd worden met een variabele reiskostenvergoeding, bij deze berekening ga je immers uit van een gemiddelde. Er bestaat derhalve geen wettelijk recht op een reiskostenvergoeding.

Nacalculatie is overigens verplicht als de enkele reisafstand woon-werk meer dan 75 kilometer is. Mag dit zomaar. De reiskostenregeling woon-werkverkeer Velsen is op tevens vastgesteld door de Werkgeverscommissie voor de griffie. Ten eerste is daarbij van belang om te weten wat er producten doe maar lekker duurzaam de reiskosten is afgesproken tussen werkgever en werknemer of wat er is vastgelegd in een personeelshandboek.

Vraag hier de werkbare dagen per jaar reiskosten aan. Rekenvoorbeeld vaste arbeidsplaats Voorbeeld 1 Uw werknemer werkt in op 2 dagen per week. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:. Beste Frank, werkbare dagen per jaar reiskosten, Het staat een werkgever vrij om maximaal 19 cent per gereden kilometer te vergoeden. In die arbeidsvoorwaarden met eventueel een verwijzing naar een CAO staat of en hoeveel reiskosten u vergoed krijgt.

Wat is een forfaitaire reiskostenvergoeding?

De reisafstand wordt berekend op basis van de snelste route van woonadres naar standplaats volgens de routeplanner van de ANWB. In mijn contract staat dat mijn reiskosten pas worden vergoed bij een reisafstand van meer dan 10km.

Als de werknemer tenminste dagen in een jaar naar een vaste plek reist bij fulltime en hele jaar in dienst , mag u voor de vaste reiskostenvergoeding uitgaan van reisdagen naar deze plek. Vergoeding van de werkelijke kosten voor openbaar vervoer.

Want hoe zit het dan met een onkostenvergoeding voor de auto buiten de brandstofkosten als deze auto mijn eigendom is. Kan dit zomaar. CAO ziekenhuis-o,o8 ct per km voor zowel de heen- als terugreis.